Det autonome nervesystem

Mental klarhed

Når man taler om velvære og balance i kroppen og sindet, så er det vigtigt at kikke på eller kende til det autonome nervesystem.

 

Et velfungerende og balanceret nervesystem er vigtig for vores trivsel og sundhed og kan være det bedste forsvar mod bl.a. stressrelaterede sygdomme

Det autonome nervesystem er det et system, som vi ikke selv bevist har kontrol over. Det regulerer kroppens indre funktioner både under hvile og aktivitet. Men derfor kan vi dog godt være med til at påvirke det på forskellige måder – se afsnit parasympatiske nervesystem.

Det autonome nervesystem sørger bl.a. for at vi trækker vejret, uden at vi behøver at tænke over det, at vi synker, når vi spiser og drikker, at vi falder i søvn, når vi er trætte, og vågner, når vi er udhvilede  Det sørger også for at vi holder en tilpas temperatur, så kroppen virker optimalt, at vi fordøjer maden og optager de vigtige stoffer og udskiller det, vi ikke skal bruge.

Det autonome nervesystem består af to delsystemer, med hver sin overordnede funktion. Det sympatiske og det parasympatiske nervesystem.

Hvis det er en stresset eller farlig situation, vil det sympatiske nervesystem blive aktiveret yderligere. Det gør kroppen mere årvågen og klar til at “flygte eller kæmpe”. Det kaldes også populært for ”Fight, flight or freeze” tilstanden.

Ved afslappet tilstande vil det parasympatiske nervesystem blive aktiveret. Det giver kroppen mulighed for at hvile, fordøje og ”lade op”. Det bliver også kaldt ”Rest and digest”
systemet. Både det sympatiske og det parasympatiske nervesystem udsender løbende impulser til de forskellige organer, kirtler og blodkar.

Det er altså balancen mellem de to systemer, der bestemmer effekten. Nogle mener at det optimale er ca. en faktor 10 / 90. Altså at det parasympatiske system burde være aktiveret i 90 % af tiden.

Det sympatiske nervesystem

Aktivering af det sympatiske system, giver f.eks. øget hjertefrekvens og
adrenalinudskillelse. Formålet med det er, at gøre kroppen klar til “flugt eller kamp”.

Det er fint på kort sigt, da kroppen skal koncentrere sig om at sende blod ud til ben og arme, så du kan komme væk eller forsvare dig.

Ved aktivering i længere tid giver det dog en dårligere udrensning og dårligere optagelse af vigtige stoffer. Dette kan give forskellige
symptomer, herunder stress

Det parasympatiske nervesystem

Det parasympatiske nervesystem får kroppen til at slappe af efter “fare” eller det, som har stresset kroppen er overstået og genoptager funktioner såsom fordøjelsen. Det bevirker også, at
hjertefrekvensen,puls og blodtryk falder og adrenalin produktionen nedsættes elle stopper.

Lidt forenklet sagt, sørger det for, at der falder ro over kroppe igen og dermed får den mulighed for at fungere optimalt og restituere.

Bevidste afslappet tilstande som du oplever som ønsket og behageligt, beroligere dit nervesystem. Produktion af hormoner bl.a oxytocin og serotonin øges og disse hormoner giver velvære samtidig med at aktiviteten i det sympatiske nervesystem falder og det parasympatiske nervesystem beroligere.

Helt afslappet tilstande og herunder session i Harmonic egg har den effekt at det aktiverer det parasympatiske nervesystem.

Det parasympatiske nervesystem er systemet til hvile, afslapning, god fordøjelse og ikke mindst restitution til kroppen.

Det Harmoniske egg hjælper dig med at slappe af med størst mulig lethed. Det harmoniske egg har en kraftfuld effekt på krop, sind og det autonorme nervesystem. Ægget giver dig mulighed for at slappe af, meditere og få indre ro og ikke mindst booste dit parasympatiske nervesystem